ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยาด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ตารางการมาเรียน On-site เดือนมกราคม 2565
QR Code ช่องทางการจัดการเรียนการสอน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่ง 388/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 04 ม.ค. 65
คำสั่ง 211/ 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำภาคเรียนที่1/2564 15 ก.ค. 64
คำสั่ง 193/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid19) 14 ก.ค. 64
คำสั่ง 161/2563 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรี 18 มิ.ย. 63
คำสั่ง 155/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 18 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 52/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน แผนการเรียนกีฬา 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 43/2563 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 29 ม.ค. 63
คำสั่ง ที่ 17 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ63 26 ม.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน