การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ตารางการมาเรียน On-site เดือนกุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
QR Code ช่องทางการจัดการเรียนการสอน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63