ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ช่องทางการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 63
รายชื่อจัดกลุ่มนักเรียน กลุ่ม A กลุ่ม B
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ปฏิทินการมาเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ป
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63