ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 317) 03 ก.ย. 62
การนำ dlit ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 46) 30 ก.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการและปฏิบัติการสอน (อ่าน 528) 03 ก.ค. 62
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัย (อ่าน 354) 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์ม โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 334) 07 พ.ค. 62
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 335) 02 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 697) 07 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 748) 06 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 477) 05 เม.ย. 62
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 (อ่าน 1309) 18 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 493) 13 มี.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและปฎิบัติการสอน (อ่าน 467) 07 มี.ค. 62
รายการแข่งขันทักษะวิชาการ กิจกรรม (อ่าน 375) 11 ก.พ. 62
เกณฑ์การแข่งขันทักษะ-NWOpenHouse2019 (อ่าน 373) 11 ก.พ. 62
ดาวน์โหลด ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) (อ่าน 1761) 24 ส.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปเยี่ยมบ้าน (อ่าน 864) 09 ก.ค. 61
คำสั่ง การสอบวัดผลกลางภาค 1/61 (อ่าน 1141) 06 ก.ค. 61
โปรแกรม logbook (อ่าน 886) 26 มิ.ย. 61
แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan) (อ่าน 512) 21 มิ.ย. 61
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ (ม.4) (อ่าน 1359) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ (ม.1) (อ่าน 2329) 14 มี.ค. 61
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ2561 (อ่าน 1139) 30 ม.ค. 61
รายการประกวดแข่งขัน Open House (อ่าน 921) 30 ม.ค. 61
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 844) 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำชาย (อ่าน 798) 25 ธ.ค. 60