ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยาด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 18.00-08.00 ของทุกวัน
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ตารางการมาเรียน On-site เดือนกุมภาพันธ์ 2565
QR Code ช่องทางการจัดการเรียนการสอน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 66/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยม จาก รมช.ศธ วันที่ 30 มี.ค. 2565 29 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 10 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2565 01 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 23/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) 10 ก.พ. 65
คำสั่ง 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ประจำปีการศึกษา 2564 07 ก.พ. 65
คำสั่ง 388/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 04 ม.ค. 65
คำสั่ง 299/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 23 พ.ย. 64
คำสั่ง 211/ 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำภาคเรียนที่1/2564 15 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

รับเรื่องร้องเรียน