ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก
ชื่ออาจารย์ : นายศรเพชร งานยางหวาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2561,09:58  อ่าน 486 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป ชุด สุขภาพดีเราสร้างได้ เล่มที่ 3 เรื่อง สารเสพติด วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,09:36  อ่าน 858 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน เรื่อง การละครไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:29  อ่าน 1399 ครั้ง
รายละเอียด..