กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิสิฐชัย บุญหนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน
ครู คศ.2

นางสาวลำดวน ลันดา
ครู คศ.1

นายปรีชา ดงวัง
ครู คศ.1

นางอัจณี ทองเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอโณทัย แก้วทอง
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก
ครูอัตราจ้าง