ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 43) 11 มิ.ย. 64
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (อ่าน 3) 09 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 261) 26 พ.ค. 64
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ จัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน (อ่าน 141) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดง เรื่องรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการมอบตัวของนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 220) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 21) 24 พ.ค. 64
แนวปฏิบัติการดำเนินการรับรายงานตัว / มอบตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ (อ่าน 254) 21 พ.ค. 64
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน (อ่าน 86) 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 85) 21 พ.ค. 64
ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 439) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 3) (อ่าน 165) 18 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ/คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 237) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 2) (อ่าน 176) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการเลื่อนรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMP,IEP) (อ่าน 182) 30 เม.ย. 64
สรุปยอดผู้สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 296) 25 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 1) (อ่าน 386) 22 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการเลื่อนรายงานตัวและมอบตัว ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (SMP,IEP) (อ่าน 195) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 304) 17 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (SMP,IEP)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (SMP,IEP (อ่าน 162) 17 เม.ย. 64
ประกาศมาตรการและควบคุมสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 142) 16 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 130) 08 เม.ย. 64
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 188) 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 272) 02 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยเอกสารรับสมัคร (อ่าน 268) 18 มี.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 416) 02 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง เปิดเรียนปกติ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 (อ่าน 258) 10 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 (อ่าน 308) 24 ธ.ค. 63
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 425) 09 ต.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 2562 (อ่าน 65) 14 ก.ย. 63
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30 ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (อ่าน 88) 20 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช (อ่าน 464) 13 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ ปี 2562 (อ่าน 82) 07 ส.ค. 63
โครงการนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 67) 07 ส.ค. 63
รายงานการประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 694) 23 ก.ค. 63
โครงการแผนปฏิบัติการ 2563 (อ่าน 77) 20 ก.ค. 63
เอกสารเยี่ยมบ้าน 63 อัพเดท 08/07/63 (อ่าน 464) 08 ก.ค. 63
แบบฟอร์ม โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 507) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนนักเรียน 1/2563 (อ่าน 1112) 29 มิ.ย. 63
ขอเชิญ นักเรียนและผู้ปกครอง ม.1และ ม.4 มาประชุม (อ่าน 475) 26 มิ.ย. 63
เปิดรับสมัครแม่ค้าโรงอาหารวันที่ 22-23 มิย 63 (อ่าน 517) 19 มิ.ย. 63