ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง เปิดเรียนปกติ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ประกาศ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เปิดเรียนตามปกติ โดยให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกคน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคนรอบข้าง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 18 ครั้ง